Nykymallissa perhevapaat jakautuvat epätasaisesti

(Julkaistu Ylöjärven Uutisissa 8.8.2018)

Menneisyyttä romantisoivat arvokonservatiivit ovat huolissaan syntyvyyden laskusta ristiriitaisesti samaan aikaan kun konkreettiset toimenpiteet perheiden – äitien, isien ja lasten – tukemiseksi sekä työn ja perhe-elämän yhdistämisen helpottamiseksi näyttäytyvät heille yhä uhkana.

Kotiäitiyttä tai –isyyttä ei tule tietenkään kieltää, se olkoon jatkossakin mahdollista valita, mutta on selvää, että yhteiskunnan (ja työnantajien) rahoittamaa perhevapaamallia pitää uudistaa tasa-arvoisemmaksi ja reilummaksi. Suomessa pienten lasten kotihoito on yli 90-prosenttisesti äitien vastuulla. Tämän seuraus nähdään ensinnäkin naisten ura- ja palkkakehityksessä. Pitkät perhevapaat heikentävät lisäksi naisten eläkekertymää (nykyisinkin kaikkein köyhimmistä eläkeläisistä valtaosa on naisia).

Lisääntymisikäinen nainen osaamisestaan ja pätevyydestään huolimatta nähdään myös rekrytoinnissa riskinä. Vaikka syrjintä onkin kiellettyä, sitä tapahtuu tältä osin jatkuvasti. Työmarkkinat eivät myöskään ole nollasummapeliä, jossa työpaikkojen määrä olisi tietty sementoitu luku. Naistenkin työllistyminen lisää tuottavuutta, joka puolestaan lisää työpaikkoja jne.Toiseksi perhe-elämän vastuun epätasainen jakautuminen vaikuttaa myös isien asemaan tasavertaisena vanhempana. Lisäksi isien ei edelleenkään ole yhtä helppoa jäädä hoitovapaalle halutessaan, sillä vielä tänä päivänä kaikkien työnantajien asenteet eivät tätä tue. Jos halutaan isien pitävän enemmän perhevapaita, pitää isille kiintiöityä osuutta lisätä.

Perheet tietävät toki parhaiten miten hoitokuvionsa järjestävät. Mutta pitää nähdä, kuinka huonosti nykyiset rakenteet ja mallit edesauttavat erilaisia yksilöllisiä valintoja. Kuinka tietoisia vanhemmat ovat päätöksensä vaikutuksesta niin äidin ura-, ansio- ja eläkekehitykseen kuin isän rooliin perhe-elämän keskiössä? Kuinka monessa perheessä olisikaan halua jakaa perhevapaat tasaisemmin, mutta yhteiskunnan rakenteet ja esimerkiksi työnantajien asenteet ovat tämän tiellä?

Me Vihreät haluamme parantaa naisten asema työelämässä ja vahvistaa isien roolia kotona perhe-elämässä. Asenteet muuttuvat hitaasti, jos mitään tasa-arvoa lisääviä toimenpiteitä ei ikinä tehdä vaan päätetään vain katsella ja odotella. Nykyisen hallituksen perhevapaauudistus tyssäsi ja toiveet saada perhevapaisiin joustoa jäävät seuraavan hallituksen tehtäviksi. Kiintiöidyn vapaan lisäksi myös pienten lasten vanhempien osa-aikatyötä pitäisi helpottaa. Myös sateenkaariperheet ja muut harvinaisemmat perhemuodot pitäisi ottaa perhevapaamallissa paremmin huomioon.

Onkin hyvä tehdä selväksi, miten eri puolueet näkevät ja arvottavat työelämän tasa-arvon, naisten työmarkkina-aseman parantamisen ja lasten yhdenvertaisuuden; sekä mitkä puolueet ovat valmiita toimimaan ja katsomaan eteenpäin. Tasa-arvoa ei juhlapuheista tai hallitusohjelman kirjauksista huolimatta ole saavutettu, vaan tarvitsemme konkreettisia tekoja, joilla uudistetaan vanhoja rakenteita ja tuetaan nykypäivän perheitä paremmin.

Jenni Kiiskinen – vihreä nainen Pirkanmaalta

Jenni Kiiskinen on 37-vuotias filosofian maisteri ja kahden alle kouluikäisen lapsen äiti Ylöjärveltä. Työkseen hän opettaa englantia, ranskaa sekä yrittäjyyskasvatusta Ylöjärven lukiossa koulutuskeskus Valossa.

Jenni on koulutuksen asiantuntija ja työssään hän on perehtynyt myös kansainvälisyys- ja yrittäjyyskasvatuksen ja tiimioppimisen mallin kehittämisen saralla. Jenni tekee myös osuuskuntayrittäjänä koulutukseen liittyviä työpaja- ja esitelmäkeikkoja.

Jenni on Ylöjärven kaupunginvaltuuston jäsen, ja oman valtuustoryhmänsä puheenjohtajana päässyt vaikuttamaan kasvavan kaupungin kestävään ja vastuullisen kehittämiseen. Jenni toimii myös Pirkanmaan vihreiden hallituksessa.

Jenni on ahkera vihreä paikallistoimija, joka haluaa vaikuttaa kestävän ja inhimillisen tulevaisuuden tekemiseen. Yhteistyössä Jennin kantavia arvoja ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja eri näkökulmia huomioiva dialogi. Jenni on toivottu yhteistyökumppani yhteisten asioiden edistämisessä ja vaikuttaa päätöksiin päättäväisellä, mutta ystävällisellä asenteella kaikissa tilanteissa.

Vihreä politiikka tarkoittaa Jennille ihmisten yhdenvertaisuutta, kohtuutta ja rehtiä vastuuta omista jalan- ja kädenjäljistään, ymmärrystä koko ekosysteemin ainutlaatuisuudesta ja sen vaalimisesta, tietoon ja tutkimukseen nojaavaa päätöksentekoa ja katseen suuntaamista tulevaan enemmän kuin menneeseen.

Vihreä politiikka tarkoittaa Jennille ihmisten yhdenvertaisuutta, kohtuutta ja rehtiä vastuuta omista jalan- ja kädenjäljistään, ymmärrystä koko ekosysteemin ainutlaatuisuudesta ja sen vaalimisesta, tietoon ja tutkimukseen nojaavaa päätöksentekoa ja katseen suuntaamista tulevaan enemmän kuin menneeseen. 

Vaaliteemoistaan Jenni haluaa korostaa laadukasta ja yhdenvertaista koulutusta ja varhaiskasvatusta. Koulutusjärjestelmämme ja sen menestyksen vankka perusta on hyvässä varhaiskasvatuksessa ja kaikki saavuttavassa peruskoulussa. Jenni on ehdolla eduskuntaan, koska hän kantaa erityistä huolta koulutuksen heikennyksistä ja korostaa, että koulutukseen satsaaminen sekä eriarvoistumista ehkäisevä koulutuksen kehittäminen täytyy olla yksi seuraavan hallituksen tärkeimpiä investointikohteita. Koko koulutuspolku varhaiskasvatuksesta peruskouluun, toiselle asteelle ja korkea-asteelle tulee nostaa arvoon myös käytännön politiikassa.

Jennille politiikassa eteenpäin ajavia aiheita on myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen työskentely. Vihreänä feministinä hän ei tule tinkimään yhteiskunnan rakenteiden uudistuksesta kohti kaikkien tasa-arvoa. Mm. Perhevapaamallin uudistaminen ei voi enää odottaa. Jenni haluaakin muistuttaa, että vain syrjinnästä vapaa yhteiskunta hyödyttää kaikkia, ja vain sitä kohti voimme edetä. 

Jennin mukaan on ilmiselvää, että nimenomaan juuri nyt tarvitaan vihreitä tekoja käytännön tasolla niin kunnallisella, maakunnallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Haluaisitko mukaan Jennin eduskuntavaalikampanjan tukiryhmään? Tervetuloa mukaan upeaan tiimiin tekemään voitokasta kampanjaa! Kaikenlainen osaaminen ja apu – pieni ja suuri – on tervetullutta. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä kampanjapäällikköön Kaisaan laittamalla viestiä Jennin sivuille facebook.com/jennikiiskinenvihr

instagram.com/jennikiiskinen_vihr/  https://twitter.com/kiiskisjenni

#jennikiiskinen2019 #vihreäävaloa #eduskuntavaalit2019

Kuka olen?

Olen Pirkanmaalainen Vihreä poliitikko – ehdolla eduskuntavaaleissa 2019 #jennikiiskinen2019#vihreäävaloa

Olen kahden pienen lapsen äiti, 37-v. Syntyjäni Pirkkalasta, nyt asun Ylöjärvellä. Työkseni opetan tällä hetkellä englantia ja yrittäjyyskasvatusta Ylöjärven lukiossa, jossa olen ollut ranskan ja englannin lehtorin virassa vuodesta 2007 lähtien. Poliittiset luottamus- ja järjestötehtäväni:

  • Ylöjärven kaupunginvaltuutettu
  • Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, kehittämistoimikunnan jäsen
  • Ylöjärven kaupunginhallituksen varajäsen
  • Ylöjärven vihreiden kunnallisjärjestön hallituksen jäsen
  • Pirkanmaan vihreiden hallituksen jäsen
  • Voit tukea eduskuntavaalikampanjaani lahjoituksella: https://lahjoita.vihreat.fi/jenni-kiiskinen

Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton